Yüzleşme

Hem sokaklara çıkasım var hem de evde günlerce yatasım.
Hem yazasım var hem okuyasım.
Hem pencereden bağırasım var, hem de ağızıma bir bez bağlayıp çıt çıkarmadan oturasım.
Hem deliler gibi içesim var hem de sağlıklı bir şekilde beslenesim.
Hem tüm sevdiklerime gidesim var hem inzivaya çekilesim.
Hem annemi babamı kocaman öpesim var hem de buralardan kaçasım.
Hem ölecekmişcesine yemek yiyesim var hem de günlerce aç kalasım.
Hem tek duyduğum şey müzik olsun diyesim var hem de sadece dalga sesine hasretliğim.
Hem kalp kırasım var hem dost kazanasım.
Hem anılara dalasım var hem geleceğe bakasım.
Hem hesapsız iyilik yapasım var hem de can sıkasım..
Hem yürekten sevesim var hem de kulp takasım.
Hem benimle hiç uyuşmayan şeyler yapasım var hem de çizgiden çıkmayasım.
Hem bazılarına sövesim var hem de bağrıma basasım.
Hem süslenip püslenip dostlarla görüşesim var hem de pespaye bir şekilde sokaklarda dolaşasım..
Hem ışıkların hepsini açıp yüzleşesim var hem de karanlığa gömülesim.
İki ben fazla tek bedene.
Hem çok fazla hem de çok az’ım işte.

Bir cevap yazın